Wiadomości

Nowe autobusy dla ZGPR

Dodano: 19-04-2023

Autor: Tomasz Talarek

Aż osiem nowych autobusów w tym 6 marki Otokar trafiło do Gmin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego.
W dniu 19 kwietnia na rynku w Gąbinie zaprezentowane i przekazane zostały nowe autobusy. Wśród zaproszonych gości byli: Maciej Małecki Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Marlena Mazurska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, insp. Mariusz Kryszkowski Komendant Miejski Policji w Płocku, nadkom. Grzegorz Grabowski Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie, Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała, Członek Zarządu ZGRP, Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów, Piotr Jakubowski Wójt Gminy Radzanowo, którego reprezentował Marcin Kuczkowski Sekretarz Gminy, Katarzyna Rogucka-Maciejowska Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu P
łockiego, Tomasz Talarek – Prezes Zarządu Bus Trans Technik Sp. z o.o. – wyłącznego dystrybutora autobusów Otokar w Polsce, Michał Orliński – Biuro Posła na Sejm RP, Edward Wilgocki Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin wraz z Radnymi, Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie oraz media. Pięć Navigo U przystosowanych jest do przewozu 37 pasażerów w tym nawet 6 niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a największy Territo zabierze wygodnie nawet 57 pasażerów. Wszystkie Otokary posiadają windy dla niepełnosprawnych, wygodne fotele, automatyczne skrzynie biegów i oczywiście są w pełni klimatyzowane. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

Wróć